6-result

CSR I ZASOBY UE

Połeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Komisja Europejska uważa, że CSR jest ważny dla zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności unijnych przedsiębiorstw i całej gospodarki UE. Przynosi korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami i zarządzania zasobami ludzkimi. Oczekiwany pozytywny wpływ nie ogranicza się do wyników gospodarczych, ale obejmuje pracowników, partnerów, klientów, miasto i region, dzięki konsekwentnemu ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, a także trwałemu rozwojowi zasobów ludzkich, społeczności i społeczeństwa.

SOURCE https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility /* COM/2011/0681 final */ 

Oczekiwany pozytywny wpływ nie ogranicza się do wyników ekonomicznych, ale także do otoczenia (pracowników, partnerów, klientów, miasto i region), przy konsekwentnym ograniczaniu wpływu na środowisko poprzez stały rozwój zasobów ludzkich, społeczności i społeczeństwa.

Główne problemy, którymi się zajmujemy

Komisja Europejska uważa, że ​​CSR jest ważny dla zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw UE i gospodarki UE. Przynosi korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami i zarządzania zasobami ludzkimi. Oferuje również zestaw wartości, na których można zbudować bardziej spójne społeczeństwo i na których można oprzeć przejście do zrównoważonego systemu gospodarczego. Chociaż CSR ma szczególnie silny rezonans w Europie Zachodniej, powoli zakorzenił się w Europie Środkowej i Wschodniej. Tylko w ostatnich latach CSR stał się „gorącym” tematem w krajach Europy Środkowej, które coraz bardziej integrują się z globalnym systemem politycznym i gospodarczym.

Biorąc pod uwagę różnice kulturowe, sytuację ekonomiczną i ustawodawstwo krajowe w uczestniczących krajach UE, wdrażanie CSR osiągnęło różny poziom rozwoju, wpływając na ofertę szkoleniową (na różnym poziomie) i zapewnianie profesjonalnego wsparcia przez konsultantów biznesowych