6-Produkty i wyniki

PRODUKTY I WYNIKI

Podczas dwuletniego projektu partnerzy zamierzają przygotować i rozpowszechnić następujące materiały i dokumenty

 1. Przewodnik i struktura programu nauczania / szkolenia dla trenerów, aby upewnić się, że odpowiedzialni specjaliści są dobrze poinformowani i mogą korzystać z tej samej wiedzy na temat CSR, szczególnie dotyczących głównych zagadnień i tematów każdej sesji oraz podczas oceny i raportowania wyników. W szczególności trenerzy zostaną poinformowani o tym, jak oferować komentarze i informacje zwrotne, aby pomóc uczestnikom w poprawie oceny i zmianie zachowania, postawy i umiejętności.
 2. Program nauczania i struktura szkolenia dla kursu skierowanego do KONSULTANTÓW w celu zwiększenia ich umiejętności i kompetencji w zakresie praktyk CSR i najbardziej odpowiednich rozwiązań dla firm z Europy Centralnej.
 3. CYFROWY PODRĘCZNIK Z TREŚCIAMI I MATERIAŁAMI przydatnymi do prowadzenia lokalnych warsztatów tematycznych i prowadzenia partnerów w zorganizowanym dialogu z odpowiednimi lokalnymi zainteresowanymi stronami i naukowcami, w celu gromadzenia i udostępniania danych na poziomie lokalnym w celu dalszych badań lub wspierania rozwoju polityki. Wybrani odbiorcy: dziennikarze, nauczyciele i specjaliści, administracja publiczna / przedstawiciele rządu itp.
 4.  METODY ZAANGAŻOWANIA wszystkich zainteresowanych stron we wdrażanie CSR, oferujące wskazówki i sugestie dotyczące tego, jakie tematy i komunikaty komunikacyjne wykorzystują zgodnie z głównymi celami projektu (firmy, menedżerowie, konsultanci, kluczowi interesariusze). We wszystkich aspektach zestaw narzędzi koncentruje się na scenariuszach niskobudżetowych i ma na celu ułatwienie multiplikatorowi włączenia powielania do codziennych czynności. Ten zestaw narzędzi ma na celu udzielenie wskazówek i udostępnienie narzędzi multiplikatorom do realizacji ich działań.
 5.  KOŃCOWE SPRAWOZDANIE na temat umiejętności menedżerskich wymaganych do prowadzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu oraz wdrażania zasad CSR, w oparciu o wyniki lokalnych warsztatów tematycznych.

Główne oczekiwane rezultaty wykorzystania produktów i współpracy oczekiwane pod koniec projektu to:

 • Lepsza wiedza i doświadczenie partnerów projektu, ich ekspertów i trenerów dzięki wspólnym dobrym praktykom.
 • Bardziej aktywny udział firm / menedżerów HR / pracodawców w tworzeniu odpowiednich efektów uczenia się.
 • Zwiększona zdolność kierownicza i zdolność do pracy w środowisku wielokulturowym dla pracowników partnerów konsorcjum.
 • Zwiększona świadomość i postrzeganie znaczenia CSR oraz zrównoważonego podejścia do zarządzania przez wszystkie zaangażowane strony.
 • Zwiększone kompetencje uczestników w zakresie korzystania z sugerowanego materiału w celu „łatwiejszego” podejścia do CSR.
 • Ulepszona oferta szkoleń i większy profesjonalizm EDUKATORÓW / TRENERÓW i personelu partnerów uczestniczących w projekcie.
 • Zwiększona możliwość wykorzystania przez kluczowych interesariuszy praktycznych informacji generowanych przez konsorcjum.
 • Wzmocniona współpraca między organizacjami europejskimi o różnym charakterze i wielkości zajmującymi się kwestiami związanymi z CSR, zrównoważonym rozwojem, edukacją i odpowiedzialnością społeczną.
 • Zwiększone możliwości tworzenia sieci na poziomie lokalnym / krajowym i UE.