6-Home

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Komisja Europejska uważa, że CSR jest ważny dla zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności unijnych przedsiębiorstw i całej gospodarki UE. Przynosi korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu
do kapitału, relacji z klientami i zarządzania zasobami ludzkimi.


Oczekiwany pozytywny wpływ nie ogranicza
się do wyników gospodarczych, ale obejmuje
pracowników, partnerów, klientów, miasto i region, dzięki konsekwentnemu ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, a także trwałemu rozwojowi zasobów ludzkich, społeczności i społeczeństwa.

 

Głównym celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy firm z Europy Środkowo-Wschodniej i menedżerów na temat CSR i koncepcji zrównoważonego rozwoju, podniesienie ich świadomości na temat własnych potrzeb i możliwości rozwoju, z naciskiem na poprawę umiejętności zarządzania, takich jak efektywne
zarządzanie zasobami, etyczne wybory, polityka UE 2020, odpowiedzialne praktyki pracy, zrównoważone podejście do biznesu itp.