5-Proizvodi i rezultati

Proizvodi i rezultati

Tijekom 2 godine projekta partneri će pripremiti i distribuirati sljedeće materijale i dokumente

A. Vodič i struktura kurikuluma / obuke za trenere kako bi se osiguralo da su odgovorni stručnjaci dobro informirani i da mogu koristiti isto znanje o DOP-u, posebno o glavnim temama i temama svake sesije te pri procjeni i izvješćivanju o rezultatima. Treneri će biti posebno informirani o tome kako ponuditi komentare i povratne informacije kako bi pomogli sudionicima u poboljšanju prosudbe i promjeni ponašanja, stavova i vještina.

B. Kurikulum i struktura obuke za tečaj namijenjen konzultantima da povećaju svoje vještine i kompetencije u praksi DOP-a i najprikladnijim rješenjima za poduzeća iz Srednje i Istočne Europe.

C. METODE ZAPOŠLJAVANJA svih zainteresiranih strana u provedbi DOP-a, nudeći savjete i prijedloge o tome koje teme i komunikacijske poruke koriste prema glavnim ciljevima projekta (tvrtke, menadžeri, konzultanti, ključni dionici). U svim aspektima, alat se usredotočuje na scenarije niskog proračuna i ima za cilj olakšati umnožavanje da integrira multiplikaciju u svoje dnevne aktivnosti. Cilj je ovog alata dati smjernice i osigurati dostupne alate za multiplikatore za provedbu njihovih aktivnosti.

D. ZAVRŠNI PREGLEDNI IZVJEŠTAJ o menadžerskim vještinama potrebnim za vođenje odgovornog i održivog poslovanja i provedbu politika DOP-a, na temelju rezultata lokalnih tematskih radionica.

Glavni očekivani rezultati upotrebe i suradnje proizvoda koji se očekuju na kraju projekta su:

• Poboljšano znanje i stručnost za projektne partnere, njihove stručnjake i predavače zahvaljujući zajedničkim dobrim praksama.

• Aktivnije sudjelovanje tvrtki / menadžera ljudskih resursa / poslodavaca u stvaranju relevantnog ishoda učenja.

• Povećani upravljački kapaciteti i sposobnost za rad u multikulturalnom okruženju za osoblje konzorcija.

• Povećana svijest i percepcija važnosti DOP-a i održivog pristupa upravljanju od strane svih uključenih strana.

• Povećana stručnost sudionika u korištenju predloženog materijala za “lakši” pristup DOP-u.

• Poboljšana ponuda obuke i povećana profesionalnost edukatora / trenera i osoblja partnera koji sudjeluju u projektu.

• Povećana mogućnost da ključni dionici iskorištavaju praktične informacije koje generira konzorcij.

• Jačanje suradnje među europskim organizacijama različite prirode i veličine koje se bave pitanjima DOP-a, održivosti, obrazovanja i društvene odgovornosti.

• Povećane sposobnosti umrežavanja na lokalnoj / nacionalnoj razini i razini EU-a.