5-Products and results

CSR I RESURSI EU

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) odnosi se na odgovornost poduzeća za njihov utjecaj na društvo. Europska komisija vjeruje da je DOP važna za održivost, konkurentnost i inovativnost poduzeća EU-a i cjelokupnog gospodarstva EU-a. Ona donosi koristi u smislu upravljanja rizikom, uštede troškova, pristupa kapitalu, odnosa s klijentima i upravljanja ljudskim resursima.

IZVOR https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, SAVJETU, EUROPSKOM EKONOMSKO-SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Obnovljena strategija EU za korporativnu društvenu odgovornost 2011-14 / * COM / 2011/0681 final * /

Očekivani pozitivni učinak nije ograničen samo na gospodarske rezultate, nego uključuje zaposlenike, partnere, kupce, grad i regiju, zahvaljujući
dosljednom smanjenju negativnih utjecaja na okoliš, kao i trajnom razvoju ljudskih resursa, zajednice i društva.

Glavna pitanja koja rješavamo

Europska komisija vjeruje da je DOP važan za održivost, konkurentnost i inovacije poduzeća u EU-u i gospodarstvu EU-a. Donosi koristi za upravljanje rizikom, uštedu troškova, pristup kapitalu, odnose s klijentima i upravljanje ljudskim resursima. Također nudi skup vrijednosti na kojima će se izgraditi kohezivnije društvo i na kojima bi se mogao temeljiti prijelaz na održivi ekonomski sustav. Iako je DOP posebno snažan odjek u zapadnoj Europi, on se polako ukorijenio u srednjoj i istočnoj Europi. Samo posljednjih godina, DOP postao „vruća“ tema u zemljama CE-a koje se sve više integriraju u globalni politički i ekonomski sustav.

S obzirom na kulturne razlike, ekonomsku situaciju i nacionalna zakonodavstva među državama članicama EU-a, provedba DOP-a dosegla je različit stupanj razvoja, utječući na ponudu obuke (na različitoj razini) i pružanje stručne podrške od strane poslovnih savjetnika.