5-Home

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) odnosi se na odgovornost poduzeća za njihov utjecaj na društvo. Europska komisija vjeruje da je DOP važna za održivost, konkurentnost i inovativnost poduzeća EU-a i cjelokupnog gospodarstva EU-a. Ona donosi koristi u smislu upravljanja rizikom, uštede troškova, pristupa kapitalu, odnosa s klijentima i upravljanja ljudskim resursima.

Očekivani pozitivni učinak nije ograničen
samo na gospodarske rezultate, nego uključuje
zaposlenike, partnere, kupce, grad i regiju, zahvaljujući dosljednom smanjenju negativnih utjecaja na okoliš, kao i trajnom razvoju ljudskih resursa, zajednice i društva.


Glavni cilj ovog projekta je širenje znanja o tvrtkama u srednjoj i istočnoj Europi i menadžmentu o konceptima DOP-a i održivosti, podizanje njihove svijesti o vlastitim potrebama i mogućnostima za poboljšanje, s naglaskom na poboljšanje upravljačkih vještina kao što su učinkovito upravljanje resursima, etički izbori,
Politike EU2020, prakse odgovornog rada, održivi pristup poslovanju itd.