4-Partnerji

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTITUTE (SDMI),

INŠTITUT ZA UPRAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

ustanovljen januarja 2015, je zasebna univerza, ki nudi visokošolsko izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje. SDMI zagotavlja poseben program za upravljanje trajnostnega razvoja, ki gradi in krepi učni načrt s tega področja. Cilj SDMI je pripraviti študente, da se zavzemajo za proces vseživljenjskega učenja in da si prizadevajo za uspešne kariere v tehnološko spreminjajočem se kulturno raznolikem svetu. V ta namen je SDMI ustvaril učno okolje, ki spodbuja integracijo teorije upravljanja, raziskav in prakse v dobro uravnotežen študijski program umetnosti, znanosti in humanistike.

www.sdmi-edu.fr

AREGAI Cultural association

Kulturno društvo AREGAI


Ustanovljeno leta 2007 je AREGAI italijansko neprofitno združenje, ki spodbuja dejavnosti in projekte za pomoč članom združenja pri izboljševanju in inovacijah brez izgubljanja virov, pri čemer dobro izkoristi vse talente in znanje v vrednostni verigi.

 

Aregai svojim članom pomaga pri načrtovanju in soustvarjanju trajnostnih izdelkov, projektov in storitev z uporabo sistema LICET®, ki pomaga lokalnim skupnostim, podjetjem, mladim, državljanom ter javnim in zasebnim akterjem pri ustvarjanju trajnostnega načrta dejavnosti, jasno ocenjuje rezultate in vodi naloge načrtovanja in odgovornosti, da se dosežejo skupni cilji ob spoštovanju gospodarskih, družbenih in okoljskih parametrov projekta, še posebej družbe kot celote. Sodelovanje, ki ga podpirajo model in orodja LICET®, se lahko bolje odzove na vse prepoznane potrebe in ovrednotena prizadevanja članov.

www.aregai.it

Croatian Institute for CSR or IDOP

Hrvaški Inštitut za DOP (IDOP) 

 

je neprofitna, raziskovalna in svetovalna organizacija, ki se osredotoča na razvoj družbene odgovornosti podjetij in spodbujanje nefinančnega poročanja z neodvisnimi raziskavami, svetovanjem in predstavitvijo najboljših praks na Hrvaškem.

IDOP je leta 2015 ustanovilo štirinajst strokovnjakov s področja trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti podjetij, računovodstva, financ, marketinga, gradbeništva, arhitekture in odnosov z javnostmi, predvsem zaradi vse večjega povpraševanja po specializirani instituciji na področju DOP na Hrvaškem, s ciljem ozaveščanja in izobraževanja nosilcev

IDOP je tudi zlata članica Global Reporting Initiative (GRI) na Hrvaškem, njegova soustanoviteljica dr. Nikolina Markota Vukić pa je GRI nefinančni poročevalec, ki ga je certificiral GRI švicarski partner Sustainserv. Ekipa IDOP je aktivna na področju znanstvenih raziskav in je svoje prispevke predstavila na različnih konferencah o družbeni odgovornosti podjetij, kontrolingu, računovodstvu in upravljanju. IDOP je edina organizacija na Hrvaškem, ki sistematično sledi pomembnim novicam, raziskavam in informacijam na svetovni ravni, ko gre za nefinančno poročanje, družbeno odgovornost podjetij in trajnost.

www.idop.hr

SGH Warsaw School of Economics Varšavska ekonomska šola SGH

Varšavska ekonomska šola SGH je najstarejša ekonomska univerza na Poljskem. Njeno poslanstvo je stalno izobraževanje ekonomistov in poslovnih voditeljev, ki služijo narodu, državi in regiji. SGH slovi po svoji tradiciji, prilagoditvah programov potrebam študentov, nesporni izobrazbeni ravni in uspešnih diplomantih.

Raziskovanje na področju izobraževanja je najpomembnejši cilj SGH. Raziskovalne teme so izbrane za podporo učnemu procesu in za izboljšanje izobraževalnih standardov akademskega osebja. Raziskovalne dejavnosti potekajo na inštitutih in oddelkih v okviru kolegijev in pokrivajo široko paleto aktualnih vprašanj, ki pomembno vplivajo na teorijo in prakso.

www.sgh.waw.pl  

PROSPEKTIKER

Prospektiker je svetovalno podjetje, specializirano za predvidevanje, strateško načrtovanje in raziskave za podporo organizacijam, ozemljem in podjetjem za izgradnjo svetlejše prihodnosti. Od svoje ustanovitve leta 1987 se je dejavnost podjetja Prospektiker osredotočila na oblikovanje in razvoj projektov na zelo različnih, vendar komplementarnih področjih, z močnim poudarkom na trajnosti in trajnostnem teritorialnem razvoju. Področja dela med drugim vključujejo krožno gospodarstvo, oblikovanje za trajnostni razvoj, podnebne spremembe, izobraževanje o trajnostnem razvoju, pa tudi socialno ekonomijo in družbeno odgovornost javnih in privatnih podjetij.

Prospektiker je član različnih evropskih in globalnih mrež, pri čemer posebej izpostavlja evropsko mrežo strokovnjakov za trajnostno
potrošnjo in proizvodnjo prepare (http://prepare-net.com/ ),projektni center za predvidevanje Millennium Project(www.millennium-project.org ). ),, mrežo Foresight Europe  (www.feneu.orgin mrežo za napredek v čistejši proizvodnji

 (www.advancesincleanerproduction.net ).

Prospektiker je del korporacije Mondragon (www.mondragon-corporation.com ); ki je zgled za kooperativnost na svetovni ravni.

www.prospektiker.es (http://prepare-net.com/ )

Jožef Stefan International Postgraduate School

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je bila ustanovljena leta 2004 kot samostojni visokošolski zavod. Njeni študijski programi so bili potrjeni na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Pobudo za ustanovitev je podal Institut ”Jožef Stefan” ob močni podpori industrije (Gorenje, Kolektor, Salonit) in mednarodnega omrežja sodelujočih univerz in institutov iz Evropske unije, ZDA in Japonske ter vrste drugih držav. Institut ”Jožef Stefan” (IJS) zagotavlja središčno raziskovalno-izobraževalno osnovo, v MPŠ pa kot partnerji združujejo svoje znanje in inovativne zmogljivosti za reševanje razvojnih problemov tudi vabljene raziskovalne, industrijske in poslovne organizacije.

www.mps.si

MEDNARODNICENTERZAPRENOSZNANJA DOO – MCPZ

je majhen, zasebni ponudnik izobraževanja in usposabljanja odraslih ter izvajalec NPK v zvezi z zakonodajo NPK iz Slovenije. Je nacionalno usmerjen, a ima partnerje tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Glavni namen MCPZ je razvoj in izvajanje kratkoročnih in dolgoročnih izobraževanj in usposabljanj, ki ustrezajo potrebam delodajalcev, ter prilagojenih tečajev in svetovanja, osredotočenega predvsem na potrebe in strukture kompetenc ter na poslovne organizacijske procese.

www.mcpz.si