4-O projektu

O PROJEKTU

O projektu

Glede na različne nacionalne zakonodaje in kulturne in gospodarske značilnosti sodelujočih držav EU, je izvajanje družbene odgovornosti podjetij doseglo različne stopnje razvoja, ki vplivajo na ponudbo usposabljanja na različnih ravneh in zagotavljanje strokovne podpore svetovalcev.

Družbena odgovornost podjetij (DOP) se nanaša na odgovornost podjetij za njihov vpliv na družbo. Evropska komisija meni, da je družbena odgovornost podjetij pomembna za trajnost, konkurenčnost in inovativnost podjetij EU in celotnega gospodarstva EU. To prinaša koristi v smislu obvladovanja tveganj, prihrankov pri stroških, dostopa do kapitala, odnosov s strankami in upravljanja človeških virov. Pričakovani pozitivni učinek ni omejen le na gospodarsko uspešnost, temveč vključuje zaposlene, partnerje, stranke, mesta in regije, zahvaljujoč doslednemu zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in trajnemu razvoju človeških virov, skupnosti in družbe.

Več si lahko preberete na : https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

Glavni cilj tega projekta je razširiti znanje podjetij v državah Srednje in Vzhodne Evrope in vodstvenih delavcev o konceptih družbene odgovornosti podjetij in trajnostnem razvoju, povečati njihovo zavest o lastnih potrebah in možnostih za izboljšanje, s poudarkom na izboljšanju vodstvenih sposobnosti, kot so učinkovito upravljanje virov, etične odločitve, Politike EU 2020, odgovorne delovne prakse, trajnostni pristop k podjetju itd.

Ključni cilj partnerstva je oblikovati skupen model življenjepisa (CV) in usposabljanje, namenjeno podjetjem Srednje Evrope in njihovim svetovalcem, ki ponuja skupen model, ki pa je prilagojen lokalnim zahtevam in načinom vodenja.

Za pripravo modelov CV (enega za svetovalce in drugega za trenerje) bodo partnerji:

  • Izmenjali znanje in dobro prakso.
  • Izvedli 2 raziskavi (med aktivnimi delavnicami kot inovativen način za pospeševanje dialoga in izmenjave informacij ter z anketo o razpoložljivosti usposabljanja).
  • Razvili in preizkusili nizko-proračunske načine za vključitev vodij, podjetnikov, novinarjev in drugih ciljnih skupin ter zainteresiranih strani pridobivanje interesa za DOP (kot prijava na usposabljanja).

Analizirali in pregledali zbrane podatke, za popravke in izboljšave življenjepisa in usposabljanja.

 

Za dosego ciljev bo konzorcij:

 

*Poenostavil predstavitev družbene odgovornosti podjetij, da bi postala bolj dostopna širši javnosti.

*Izboljšal zmožnost partnerjev in ključnih zainteresiranih strani za vključevanje vodilnih delavcev, podjetnikov, novinarjev v DOP.

* Z zbiranjem podatkov o specifičnosti držav partneric in potreb udeležencev, povečal poznavanje partnerjev razmer v DOP v državah Srednje in Vzhodne Evrope.

 

*Z zbiranjem ocen strokovnjakov in ciljnih skupin, povečal uporabnost, ustreznost, potencialno vzdržnost in razširjanja rezultatov.

S predlaganimi delavnicami bodo partnerji lažje razumeli ciljne skupine, delili osnovne informacije o DOP, pridobili njihovo mnenje, preučili njihove zmožnosti in potrebe ter preverjali o najboljše rešitve za vključitev in večji interes za to področje.

Z načrtovanimi aktivnostmi bodo partnerji razširili poznavanje in vključevanje v DOP med menedžerji, predstavniki podjetij, vodji DOP, svetovalci, novinarji, javnimi uslužbenci, podjetniki in jim pomagali povečati sposobnost upravljanja s tveganji, izboljšatiučinkovitost in upravljanje virov, tako materialnih, nematerialnih in človeških.

Konzorcij sestavlja 7 partnerjev iz 6 različnih držav (univerze, podjetja za usposabljanje, združenja), ki so vključeni v upravljanje, trajnost, izboljšanje veščin in v usposabljanje.