4-Izdelki in rezultati

REZULTATI PROJEKTA

Projekt :

V 2-letnem projektu bodo partnerji pripravili in predstavili naslednje materiale in dokumente:

 1. Priročnik in usposabljanje za izvajalce usposabljanja, da se zagotovi, da imajo odgovorni izvajalci dober pregled in poznavanje teme in da uporabljajo enako izhodišče o DOP, zlasti o glavnih temah in temah posameznih sklopov ter za ocenjevanje in poročanje o rezultatih. Še posebej bodo izvajalci obveščeni o tem, kako podajati povratne informacije, da bodo lahko udeležencem pomagali izboljšati njihovo presojo in spremeniti njihovo vedenje, odnos in spretnosti.
 2. Usposabljanje za svetovalce za izboljšanje sposobnosti in kompetentnosti na področju DOP in najbolj primernih rešitev za podjetja v Srednji Evropi.
 3. Metode za vključevanje zainteresiranih za izvajanje DOP, z nudenjem nasvetov in predlogov o tem, katere teme in kakšno komunikacijo uporabljati v skladu z glavnimi cilji projekta (podjetja, menedžerji, svetovalci, ključni deležniki). Zbirka orodij se v vseh pogledih osredotoča na nizko proračunske scenarije in si prizadeva za lažje vključevanje projektnih rezultatov v njihove dnevne dejavnosti. Namen tega priročnika je dati smernice in zagotoviti razpoložljiva orodja multiplikatorjem za izvajanje njihovih dejavnosti.
 4. Zaključno poročilo o vodstvenih sposobnostih, potrebnih za odgovorno in trajnostno poslovanje ter izvajanje politik DOP na podlagi rezultatov lokalnih tematskih delavnic.

Glavni pričakovani rezultati uporabe rezultatov in sodelovanja so:

 • Izboljšano znanje in usposobljenost projektnih partnerjev, njihovih strokovnjakov in izvajalcev usposabljanj, kot rezultat izmenjave dobrih praks.
 • Bolj aktivno vključevanje podjetij – delodajalcev / kadrovskih pri ustvarjanju ustreznega učnega izida.
 • Večja vodstvena usposobljenost in zmožnost za delo v večkulturnem okolju za zaposlene v partnerstvu.
 • Večja ozaveščenost in zavedanje o pomenu DOP in trajnostnega pristopa v upravljanju.
 • Usposobljenost udeležencev za uporabo predlaganega gradiva za „lažji“ pristop k DOP.
 • Izboljšana ponudba usposabljanja in večja strokovnost izvajalcev in zaposlenih v projektnem partnerstvu.
 • Večja možnost, da zainteresirani pridobivajo in uporabljajo praktične informacije in rezultate konzorcija.
 • Okrepljeno sodelovanje med evropskimi organizacijami različne področij in velikosti, ki se ukvarjajo z vprašanji, povezanimi z DOP, trajnostjo in izobraževanjem.
Večje možnosti za mreženja na lokalni / nacionalni ravni in ravni EU.