4-Home SL

Družbena odgovornost podjetij (DOP) se nanaša na odgovornost podjetij za njihov vpliv na družbo. Evropska komisija meni, da je družbena odgovornost podjetij pomembna za trajnost, konkurenčnost in inovativnost podjetij EU in celotnega gospodarstva EU. To prinaša koristi v smislu obvladovanja tveganj, prihrankov pri stroških, dostopa do kapitala, odnosov s strankami in upravljanja človeških virov.

 

Pričakovani pozitivni učinek ni omejen le na gospodarsko uspešnost, temveč vključuje zaposlene, partnerje, stranke, mesta in regije, zahvaljujoč doslednemu zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in trajnemu
razvoju človeških virov, skupnosti in družbe.

 

 

 

Glavni cilj tega projekta je razširiti znanje podjetij v državah Srednje in Vzhodne Evrope in vodstvenih
delavcev o konceptih družbene odgovornosti podjetij in trajnostnem razvoju, povečati njihovo zavest o
lastnih potrebah in možnostih za izboljšanje, s poudarkom na izboljšanju vodstvenih sposobnosti, kot so učinkovito upravljanje virov, etične odločitve, Politike EU 2020, odgovorne delovne prakse, trajnostni pristop k podjetju itd.