1-Products and results sl

Družbena odgovornost podjetij (DOP) se nanaša na odgovornost podjetij za njihov vpliv na družbo. Evropska komisija meni, da je družbena odgovornost podjetij pomembna za trajnost, konkurenčnost in inovativnost podjetij EU in celotnega gospodarstva EU. To prinaša koristi v smislu obvladovanja tveganj, prihrankov pri stroških, dostopa do kapitala, odnosov s strankami in upravljanja človeških virov. Pričakovani pozitivni učinek ni omejen le na gospodarsko uspešnost, temveč vključuje zaposlene, partnerje, stranke, mesta in regije, zahvaljujoč doslednemu zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in trajnemu razvoju človeških virov, skupnosti in družbe.

Več si lahko preberete na: 

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Prenovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij 2011-14 / * končno / 2011/0681 končno * /

Pričakovani pozitivni vpliv ni omejen na gospodarsko uspešnost, temveč tudi na okolico (zaposleni, partnerji, kupci, mesto in regija) z nenehnim zmanjševanjem vplivov na okolje s trajnim razvojem človeških virov, skupnosti in družbe.

Glavna vprašanja, ki jih rešujemo

Evropska komisija meni, da je družbena odgovornost podjetij pomembna za trajnost, konkurenčnost in inovacije podjetij iz EU in gospodarstva EU. Prinaša koristi za obvladovanje tveganj, prihranke stroškov, dostop do kapitala, odnose s strankami in upravljanje s človeškimi viri. Ponuja tudi nabor vrednot, na katerih bo mogoče graditi bolj povezano družbo in na katerih bo temeljil prehod v trajnostni gospodarski sistem. Čeprav je DOP še posebej močan vpliv v zahodni Evropi, se počasi uveljavlja v srednji in vzhodni Evropi. V zadnjih letih je družbena odgovornost podjetij postala “vroča” tema v državah CE, ki se vse bolj vključujejo v svetovni politični in gospodarski sistem.

 

Glede na kulturne razlike, gospodarski položaj in nacionalno zakonodajo med sodelujočimi državami EU je izvajanje DOP doseglo drugačno stopnjo razvoja, kar je vplivalo na zagotavljanje usposabljanja (na različnih ravneh) in zagotavljanje strokovne podpore poslovnim svetovalcem.